Projekt 3137 Avslutat Läggningsmaskin för markbetongplattor

Projekttid

Sammanfattning

Arbete med plattläggning är tungt och belastningen på leder, muskler och senor är stor. Vid manuell hantering rör det sig om 5 - 12 ton plattor per plattläggare och arbetsdag. Det finns ett stort behov av hjälpmedel. Syftet har varit att utveckla ett hjälpmedel som minskar arbetsbelastning, ökar läggningskapacitet och minskar totalkostnaden för lagda betongplattor i citymiljö.

Projektet har stötts av både SBUF och Arbetslivsfonden och utförts av NCC Anläggning, region Stockholm, i samverkan med S:t Eriks AB, Machinator AB och Enheten för arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Intressenterna har medverkat i hela utvecklingsprocessen och deltagit i arbetet med behov, krav och framtagandet av lösningsförslag samt testning. En första introduktionsdag för maskinen arrangerades i september 1994. Därefter har flera seminarier och visningar hållits. Den utvecklade maskinen har tre meters räckvidd och kan med nuvarande verktyg lyfta tre betongplattor i taget. Den kan drivas med bensin eller bygg-el. Arbetsbelastningen halveras i jämförelse med manuell läggning. Kapaciteten vid läggning ökar med upp till 60 procent, vilket i sin tur minskar totalkostnaden per lagd platta.