Projekt 3107 Avslutat Betongtorkning - lathund

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Avsikten med projektet har varit att förbättra entreprenörers tillgång till kunskap om byggfuktproblemet när betong används i bostadshus.

Projektet har genomförts i samverkan mellan JM, NCC och Skanska, med projektledning hos BELAB Byggergolab och med stöd från SBUF. Cirka 160 anställda hos JM, NCC och Skanska har besvarat en enkät med frågor om kunskapsläget kring betongfukt. Även ett antal beställare och projektörer intervjuades. I nästa steg valdes att ta fram en lathund för betongtorkning, utgående främst från den forskning som bedrivs av Göran Hedenblad och andra forskare vid Fuktgruppen vid LTH. Lathunden är till för att räkna ut minimitorktiden från det att konstruktionen är tät. Den avser betong med portlandcement som bindemedel.

Informationsbladet är försett med ett plastkort i plånboksformat.