Projekt 14360 Pågående Ökad hållbarhet genom minskade vattenskador

Projekttid

Sammanfattning

Förekomsten, kostnaderna och effekterna av vattenskador inomhus ökar årligen i Sverige. Kostnaderna beräknades uppgå till över 12,6 miljarder per år genom läckage från installationssystem såsom rör och kopplingar i tapp-, spill- och värmesystem, utrustning samt läckage genom tätskikt i våtrum i byggnader.

Att identifiera åtgärder som förebygger skador och minskar reparationer är av stort värde både ur ekonomisk- och hållbarhetssynpunkt. Projektets övergripande mål är att minska vattenskadorna i byggnader genom att utvärdera och kartlägga orsaker med ett specifikt fokus på hållbarhet samt att undersöka lämpliga åtgärder för att motverka dessa skador.

En viktig del av projektet är att skapa en omfattande databas som inkluderar förekomst, orsaker och omfattning av vattenskador, med byggnadsspecifika parametrar där skadorna har inträffat. Databasen kommer att vara en grund för att analysera lämpliga tekniska lösningar och åtgärder. Dessutom kommer beräkningar av klimat- och miljöpåverkan av vattenskador genomföras. Resultaten från projektet kommer att bidra till ökad kunskap inom områdena hållbarhet, drift och underhåll, samt ge insikter om klimat- och miljöutsläpp i samband med vattenskador i olika byggnader och rum.

Projektet bidrar till ökad hållbarhet genom bl.a. minskad material- och resursanvändning, ökat cirkulärt byggande samt förbättrad inomhusmiljö.

Projektansvarig
  • AB Rörläggaren
Projektledare