Projekt 12135 Avslutat Slagregnstäthet hos fönster, särskilt för montage i putsade regelväggar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projekt var föranlett av resultaten från projektet "Putsade, enstegstätade träregelväggar (SBUF 11973)".

Syftet var att i samarbete med branschen säkerställa slagregnstäthet vid montage av fönster, särskilt för montage i putsade regelväggar. För detta krävs kravformulering för konstruktionsprinciper, en fördjupning av provningsmetodik, samt framtagande av detaljlösningar som går att utföra på ett säkert sätt på en arbetsplats samt kontroll av att valda system fungerar i verkliga hus.

Projektet omfattde:
- Krav och konstruktionsprinciper
- Anslutningsdetaljer
- Täthet i karmhörn
- Aluminiumklädda fönster
- Montage

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2009:35 "Fönstermontage", Börje Gustavsson, SP (56 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare