Projekt 12223 Avslutat Praktiska och ekonomiska konsekvenser av brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner enligt Boverkets förslag till ny BBR

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser för byggföretagen av de förslag till brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner som eventuellt kan bli aktuella i en kommande revidering av BBR.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Praktiska och ekonomiska konsekvenser av brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner enligt Boverkets förslag till ny BBR", Jörgen Thor, Brandskyddslaget AB (tre sidor och sex bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare