Projekt 12238 Avslutat Dags att leverera! - från passivhus till energirika byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att klargöra möjligheter och hinder för byggnader som kan producera, lagra och leverera elenergi. Teknik och lagstiftning studerades med fokus på tekniska förutsättningar för möjligheten att omgående kunna producera i fullskala, det vill säga med befintlig teknik eller teknik som finns tillgänglig inom en snar framtid och befintlig lagstiftning.

Vilka eventuella hinder som föreligger i Sverige jämfört med övriga Europa kommer också att utretts. Resultatet skall kunna användas för att utveckla byggprocessen i ett hållbarhetsperspektiv.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Dags att leverera - från passivhus till energirika byggnader", Magdalena Kvernes, Hannes Schmied och Martin Sandberg, samtliga NCC Teknik (40 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare