Projekt 11456 Avslutat Blåsbildning på tätskikt broar

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla stabila överbyggnader ovanpå tätskiktet som förhindrar blåsbildning. Har omfattat provningar i laboratorium av styvhetsmoduler för enskilda beläggningslager och i kombination med förekommande tätskikt. Har utförts i samarbete med KTH och DAB Domiflex AB. Samfinansiering med Gjutasfaltföreningen.

Projektet redovisas i rapporten Blåsbildning på broar, Gjutasfaltföreningen i Sverige, 2006 (18 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB/Binab
Projektledare