Projekt 10099 Avslutat Arbetsmiljöaspekter vid användning av vibreringsfri betong

Projekttid

Sammanfattning

Studier av effekter på arbetsmiljön från kemiska emissioner och exponering samt formtryck i samband med gjutning av vibreringsfri betong samt hur detta skiljer sig från gjutning med vanlig betong.

Har redovisats i rapporten "Arbestmiljöaspekter vid användning av vibreringsfri betong" (3 s).

Projektansvarig
  • Färdig Betong
Projektledare