Projekt 11528 Avslutat Byggvarudeklarationer på Byggarnas VIB-plats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftade till att vidareutveckla Byggarnas VIB-plats (se SBUF informerar 04:05) så att även byggvarudeklarationer kan sökas via den öppna webbplatsen på motsvarande sätt som webbplatsen tidigare fungerat för säkerhetsdatablad.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare