Projekt 11725 Avslutat Utveckling av byggprogrammet för industriellt byggande

Projekttid

Sammanfattning

Byggutbildning är uppbyggd för att möta kraven i ett traditionellt platsbyggande. Projektet syftade till att utveckla byggprogrammet i gymnasieskolan mot ett industriellt tänkande och på detta sätt underlätta och bredda rekryteringsbasen av elever till byggprogrammet. Ett pilotprojekt pågår med medverkan från en gymnasieskola. Utifrån detta ges ett förslag till ett utvecklat byggprogram.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare