Projekt 11076 Avslutat Vibrationstålighet hos ung betong

Projekttid

Sammanfattning

Avsåg sammanställning och redovisning av existerande kunskap i Sverige och internationellt inom området vibrationstålighet hos ung betong. Samfinansiering med Vägverket och Banverket. Samarbete med KTH. Projektet har redovisats i rapporten "A Literature Rewiew on the Vibration Resistance of Young and Early Age Concrete", Anders Ansell, KTH, 30 sid, samt den svenska sammanfattningen "Vibrationstålighet hos ung betong", Anders Ansell och Johan Silfwerbrand, KTH, 6 sid. Sammanfattningen mynnar ut i rekommendationer för högsta tillåtna vibrationshastigheter för ung och hårdnande betong.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare