Projekt 14021 Pågående Utveckling och standardisering av anslutning, vattensprinkler på vattennät

Projekttid

Sammanfattning

Projektet ska arbeta med utveckling av underlag och metoder för att förenkla och säkra anslutningsmöjligheter åt fastighetsägare och andra intressenter för vattensprinklersystem. Lösningen ska skapa mer kostnadseffektiva lösningar för anläggningsägaren samtidigt som den ska skapa trygghet hos ledningsägaren. Det ska bidra till fler installationer av vattensprinkler och öka skyddsnivån i samhället. Detta är extra viktigt med tanke på de ökade omfattningen av trähus och höga hus, där många gånger sprinkler är en förutsättning för att kunna genomföra projekten.

Projektansvarig
  • BST Brandskyddsteamet AB
Projektledare
Relaterade projekt