Projekt 8088 Avslutat Beständighet hos kompositmaterial för infrastrukturkonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Undersöker vidhäftning för limförbandet mellan betong och kompositmaterial i samband med förstärkning av betongkonstruktioner. Teoretiska studier, laboratorieförsök och pilotförsök. Skall ligga till grund för framtida dimensioneringsnormer. Samarbete med LTU och Skanska Teknik AB.

Projektansvarig
  • Internordisk Spännarmering
Projektledare