Projekt 11645 Avslutat Fotokatalytisk betong - en betong som är självrengörande och samtidigt bryter ned luftföroreningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram material och teknologi för att producera vertikala och horisontella ytor med betong som innehåller fotokatalytisk titandioxid. Projektet utvecklade teknologin, inklusive gjutmetoder, och mätte självrengörande och luftförbättrande effekter. Tänkbara applikationer är fasader, markbetongytor, parkeringshus, tunnlar, pefabricerade stommar, speciella husprojekt där tex anti-bakteriell förmåga värdesätts, kontor, industrigolv och putser. Samarbete med FB Engineering, Skanska Prefab, Cementa och CBI.

Slutredovisningen utgörs av rapporten " Fotokatalytisk betong - en betong som är självrengörande och samtidigt bryter ned luftföroreningar", Örjan Peterson, Strängbetong, Åsa Nilson, Cementa, Mårten Jantz, CBI och Hans Hedlund, Skanska (21 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare