Projekt 11376 Avslutat Stressless

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att ge ledare och chefer i byggföretag kunskap och verktyg att hantera stress, stressreaktioner och hur man känner igen och förebygger stressrelaterade besvär hos sig själv och sina medarbetare samt att minska negativa effekter av stress i organisationerna där cheferna verkar.

Projektet redosvisas i rapporten Stressless, Jimmy Larsson, Peab 2005 (20 sid).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare