Projekt 9032 Avslutat Uttorkning av byggfukt i betongplatta med ingjuten värmekabel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har undersökt om de dimensioneringshjälpmedel som finns idag för bedömning av uttorkningstiden även kan användas vid uttorkning med ingjutna värmekablar. Omfattade jämförande fältmätningar samt uttorkningsberäkningar. Samarbete med LTH.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Helene Wengholt Johnsson