Projekt 12901 Avslutat Stöd till framtagande av programbeskrivning VINNOVA - SIO program för samhällsbyggnadssektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Våren 2013 gick VINNOVA ut med en inbjudan till samhällsbyggnadssektorn att ansöka om bidrag till utveckling av strategiska forsknings- och innovationsagendor inom utlysningen "Strategiska innovationsområden - Agendor 2013-2015".

Den strategiska agendan ICT-BIM För bättre processer och produkter har tagits fram på initiativ av IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Bygguniversitet i nära samverkan med Lantmäteriet, föreningen OpenBIM och Bygginnovationen. Agendan ligger till grund för en ansökan om strategiskt innovationsområde (SIO) inom området strukturerad informationshantering och industriella processer för bygg- och fastighetssektorn: Smart Built Environment - Processes and information management in construction and facility management.

För att säkerställa entreprenörssidans behov och krav i kommande SIO programbeskrivning formades under sommaren 2013 ”entreprenörernas referensgrupp” av NCC, PEAB och Skanska, vilka också, med senare anslutna VVS Företagen, ingick i gruppen. Arbetet finansierades av SBUF och medverkande aktörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Stöd till framtagande av programbeskrivning Vinnova SIO-program för samhällsbyggnadssektorn", Stefan Dehlin, NCC, et al. (13 sidor och en bilaga)

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare