Projekt 11890 Avslutat Platsbyggandet i framtiden - förstudien

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ge förslag på sådana förutsättningar för produktionen av platsbyggda hus så att mänskliga och maskinella resurser utnyttjas bättre än idag. Avsikten var att identifiera förbättringsförslag, som leder till att man erhåller ett effektivt byggande med gott ekonomiskt utfall och god påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I förstudien studerades brett olika tänkbara lösningar på arbetstidens utnyttjande, maskiner och utrustning, vädrets påverkan på byggandet samt nya byggmetoder.
Resultatet av förstudien är avsett att tillämpas och utvärderas i kommande pilotprojekt.

Projektet bedrevs i samarbete med Högskolan i Halmstad, med medverkan från BI FoU Väst.

Slutredovisningen utgörs av BI FoU Väst rapport 0806 "Framtidens platsbyggande. En förstudie", Lars Söderlind, Kjell Axelson, Bengt Larsson och Hans Rylander (49 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare