Projekt 11105 Avslutat Fuktmätning på distans

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftar till att analysera tillförlitligheten hos ett GSM- och radiobaserat system för insamling av data från fuktmätningar i betong. Omfattar försök i laboratorium och i fält.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare