Projekt 2024 Avslutat Anvisningar för CAD-projektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När man tidigare projekterade med ett och samma CAD-system för en och samma minidator var det enklare att tillgodogöra sig tekniken. Den snabba utvecklingen av hårdvara, operativsystem, CAD-programvaror och datakommunikation har komplicerat tekniken. Det har saknats enkla praktiska anvisningar som tar tillvara entreprenörens intressen.

Projektet har syftat till att
- strukturera planering och effektivisera
- genomförandet av byggprojekt där CAD används
- informera om fördelar och nackdelar med CAD
- dokumentera branscherfarenheter från genomförda CAD-projekt.

Projektet har genomförts av NCC med bidrag från SBUF. En referensgrupp har innehållit experter med bakgrund i tre andra byggföretag. En tidig rapportversion har remitterats till en större krets av branschföretag och de inkomna synpunkterna har utnyttjats i slutrapporten.

Anvisningarna innehåller bland annat
- en beskrivning av vad en CAD-samordnare bör ansvara för
- exempel på systemuppbyggnad för ett ombyggnadsprojekt, Råby i Upplands Bro
- förslag till ritningsnumrering och lagerindelning
- principer för datakommunikation
- konvertering mellan olika CAD-system.

Avslutningsvis finns en checklista och en ordlista.