Projekt 9011 Avslutat Drivbarhet av spont, vibrerad i friktionsjord - prediktion av sponts drivbarhet i friktionsjord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Ger en beräkningsmodell för att förutsäga dynamiskt spets- och mantelmotstånd när hydrauliska vibrohejare används. Effekter av relativdensitet, vattenmättnadsgrad, spontens laterala flexibilitet och friktionskrafter i spontlåsen studeras. Modell- och fältförsök.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Anders Bodare
Relaterade projekt