Projekt 11596 Avslutat Brandegenskaper hos väggar och bjälklag i massivträ

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid SP Trätek som syftade till att klarlägga bärförmågan vid brand för korslimmade flerskiktsskivor (massivträ). Projektet bestod av tre delar som delvis löper parallellt. I den första delen genomfördes brandprovning av väggar och bjälklag i full skala enligt nya europeiska brandprovningsstandarder.

Slutredovisningen sammanfattas i en artikel i tidskriften Bygg & teknik nr 6/2010, "Nya modeller för att beräkna brandmotstånd hos träkonstruktioner", Joakim Schmied, SP Trätek.

Projektets resultat förmedlas även genom följande publikationer:
[1] König, J, Schmid, J, Bonded timber deck plates in fire. CIB W18, Meeting 40, Bled, Slovakia. Lehrstuhl für Ingenieurholzbau, University of Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, 2007.
[2] Schmid, J, König, J, Köhler, J, Design model for fire exposed cross-laminated timber. Strucures in Fire, Proceedings of the 6th International Conference (SiF 10), Michigan, 2010
[3] Schmid, J, König, J, Köhler, J, Fire-exposed cross-laminated timber – Modelling and tests. Proceedings of World Conference of Timber Engineering 2010, Riva del Garda, Italy
[4] Schmid, J, König, J, Köhler, J, Fire-exposed cross-laminated timber – Modelling and tests. CIB W18, Meeting 43, Nelson, New Zealand. Lehrstuhl für Ingenieurholzbau, University of Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, 2010.
[5] Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe. Chapter 6 Loadbearing timber structures, SP-Report 2010:19, p. 101-105
[6] Schmid, J, König, J, Cross-laminated timber in fire. SP-Report 2010:11, Stockholm 2010.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare