Projekt 10018 Avslutat Betydelsen av tidig felupptäckt i byggprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att analysera de närmare 3000 fel som registrerats i en tidigare utförd felkostnadsstudie (SBUF informerar 98:16). Arbetet har utförts av JM AB och Byggnadsekonomi, Chalmers, i samarbete med företag inom FoU-Väst. I projektrapporten betonas särskilt att förbättringsarbete nästan alltid utmynnar i förbättringsförslag som leder till ökad administration. I stället bör företagsledare och projektledare eftersträva mer förenklade processer. Det reducerar felmöjligheter och förenklar felupptäckt.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
  • Per-Erik Josephson