Projekt 7021 Avslutat (forts (3039, 4080) Vattenavvisande fasadimpregnering

Projekttid

Sammanfattning

Fullskaleförsök för att undersöka långtidsbeständighet hos impregneringar. Samarbete med LTH.

Projektansvarig
  • PUKAB
Projektledare
  • Jan Persson