Projekt 12923 Avslutat Handledarhandbok för VVS-montörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

VVS-YN vill skapa en handledarhandbok, lagom stor för benfickan så att den kan vara med i den dagliga verksamheten. Boken kommer att vara uppdelad i tre delar, en för handledaren, en för lärlingen och en del där samtliga moment finns listade så att handledare och praktikant/lärling kan bocka av dessa i takt med att de genomförs.

Målet med boken var att skapa ett verktyg som höjer kvaliteten på lärlingstiden i förlängningen utvecklar både handledare och praktikant/lärling. Efter framgångarna med "Förstklassigkonceptet" är detta nästa naturliga steg mot att skapa yrkesstolta och skickliga kollegor och säkra återväxten i branschen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handledarhandbok för VVS-montörer", Lena Hedman, VVS Företagen (fyra sidor och en sammanfattning) och handboken "Grundkurs om unga - grundkurs om vuxna".

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare