Projekt 13259 Avslutat Vägledning för val av utförandeklass för bärverk i stål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Valet av utförandeklass har stor påverkan på kostnaderna för bärverk i stål. Såväl Boverket som byggsektorn anser att de nu gällande reglerna för val av utförandeklass är otydliga.

Syftet med detta projekt var att ta fram en vägledning för val av utförandeklass för bärverk i stål som omfattar merparten av de byggnadsverk som faller under Boverkets myndighetsutövning. Vägledningen ger råd för val av utförandeklass och även en bakgrund till dessa råd som kan användas som underlag för val av utförandeklass för mer udda typer av byggnadsverk.

Målet är att den vägledning av utförandeklass som projektet resulterar i ska vara förankrad i och accepterad av berörd myndighet och berörda delar av byggsektorn.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare