Projekt 13373 Avslutat Hållbara betongvägar - Underhåll (etapp I)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets receptgrupp valde ut sex kandidatrecept och ett referensrecept för fullskaletester i provvägsmaskin (PVM) baserade på hållfasthet och Prall.

Resultaten visar att betongvägmaterialet med hårdast ballast visade en signifikant lägre nötning i dom båda provmetoderna (pinne-på-skiva och pendel) som använde dubbdäck som motyta. Fler variabler såsom total ballastvolym, Dmax och vct, påverkar också betongvägmaterialets nötning. För de övriga två provmetoderna var rankningen av betongvägmaterialens nötning motsatt mot de som erhölls med pinne-på-skiva och pendel.

Resultaten visar att ett av betongvägmaterialen (med ballast från Torphyttan) uppvisar en signifikant lägre nötning i form av bortnött massa och även ett signifikant lägre antal genererade luftburna partiklar.

LCC-studien för inom projektet framtagna betongrecept för slitlager visar att det går
att bygga både beständiga och ekonomiskt och miljömässigt hållbara betongvägar som dessutom kan utgöra en stor samhällsekonomisk besparing.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare