Projekt 11195 Avslutat Innovative Modularised Housing systems

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att öka kunskapen avseende möjligheterna att använda modulariserade byggsystem för effektiv produktion av hus som uppfyller den individuelle brukarens krav.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Industrialised house building - fundamental change or business as usual?", Carina Unger, Industrial Economics and Management KTH.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare