Projekt 12044 Avslutat Kunskapsuppbyggande inom energieffektivt byggande i ny och befintlig bebyggelse

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Miljöfrågorna är i fokus. Staten sätter nya restriktioner för energiförbrukning, kommun efter kommun förbinder sig att bygga Passivhus och att bygga energieffektivt. I Sverige finns ingen utbildning direkt inriktad på energieffektivt byggande.

Lunds tekniska högskola avser att utveckla och planera en tvåårig mastersutbildning som behandlar energieffektiv byggnadsutformning, benämnd Energy- Efficient Building Design. Krav vid antagningen är tre års högskoleutbildning (kandidatexamen). Mastersutbildningen passar in i nuvarande system för ingenjörer och arkitekter med fördjupning de sista två åren, där denna mastersutbildning kan väljas och ge studenterna en fördjupning som är mycket användbar i deras kommande yrkesliv.

SBUF:s del i projektet var att medverka i planeringen av utbildningen för att tillföra byggföretagens kompetens och erfarenhet. Detta arbete utfördes genom MVB Göteborg AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktion av energieffektiva byggnader - Processbeskrivning", Jakob Pontusson, Bengt Dahlgren AB (65 sidor och sammanfattning).

Projektansvarig
  • MVB Väst AB / Peter Fredriksson
Projektledare