Projekt 12475 Avslutat Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Mellan 2003 och 2007 ökade antalet olyckor förbi vägarbetsplatser. Bland dem som jobbar på vägarbetsplatser är det en ökande oro att arbeta på väg på grund av bristande säkerhet. Antalet incidenter ökar. En prioriterad fråga för byggsektorn är att bryta trenden av fler olyckor vid vägarbeten.

En rad förbättringsförslag har framkommit under projektet dels i samband med första utbildningstillfället men även vid ett antal arbetsplatsträffar. Förbättringsförslagen är destinerade till olika aktörer inom branschen allt från lagstiftaren till arbetsplatsen. En del är redan i full gång för genomförande en del förslag är nya. De som rört arbetsplatsen har ventilerats vid utbildningstillfällen med fler än fyra hundra deltagare vintern 2011 och under 2012.

Projektets syfte, att uppnå bättre hastighetsefterlevnad förbi vägarbetsplatser genom insamling och spridning av kunskaper, har uppnåtts i mötet med framförallt huvuddelen av skyddsombud och arbetsledare över hela landet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser", SEKO (11 sidor).

Projektansvarig
  • Seko - Facket för service och kommunikation
Projektledare