Projekt 11609 Avslutat Vidareutveckling av produktcertifieringssystemet BF9K

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att komplettera och vidareutveckla ett antal väsentliga områden inom Stockholms Byggmästareförenings produktcertifieringssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö kallat BF9K. Arbetet har drivits av Stockholms Byggmästareförenings projektgrupp för BF9K i nära samarbete med anslutna företag och en referensgrupp.
Resultat inarbetas i stödmaterial för företagen och i utbildningsmaterial som används i föreningens utbildningar.

Redovisningen utgörs av rapporten Vidareutveckling av Produktcertifieringssystemet BF9K (14 sid) jämte ett fyrtiotal bilagor. I bilagorna återfinns mallar, checklistor, köpstöd, kontrollrutiner m m för olika slags arbeten.

Projektansvarig
  • Stockholms Byggmästareförening
Projektledare