Projekt 12287 Avslutat Bränsleceller till byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bränslecellsteknologin har utvecklats starkt de senaste åren och bränsleceller är en teknologi som nu diskuteras i många byggprojekt som eftersträvar en hög ranking inom miljöcertifiering. Med bränslecellsteknik kan man lokalt producera både el och värme från till exempel biogas, så kallad mCHP (småskalig kraftvärmeproduktion). Det man måste känna till är att alla produkter inte uppfyller de funktionskrav som man måste ställa på en installation främst med avseende på litet underhållsbehov, hög prestanda under lång tid, känslighet för vissa ämnen som ger driftstörningar etcetera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Möjligheter och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader", Anna-Karin Jannasch, Catator AB (45 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare