Projekt 13831 Avslutat Innovativ snöstörshantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt har utvärderat RoadTechs innovativa metod för snöstörshantering i ett pilotdriftområde för hållbar kravutveckling och implementering. RoadTechs system är initialt framtaget med avseende på de krav och förhållanden som gäller i Norge. Genom projektet vill vi därför även verifiera att systemet har potential att bidra till ett
effektivare, säkrare och miljövänligare arbetssätt när det gäller snöstörshantering även för svenska förhållanden.

Trafikverket anser tillsvidare att det är bättre att prototypen/produkten får utvecklas lite mera färdigt i Norge innan tester även utförs i Sverige med slutlig anpassning mot svenska krav och förhållanden. Projektgruppen delar denna uppfattning och följer med spänning utvecklingen i Norge inför en eventuell implementering i Sverige.

Gällande kravställan kan den förslagsvis ställas på enligt rapporten olika sätt med den viktigaste punkterna:
• Stören skall kunna sättas utan att arbetsfordonet får stå stilla och eventuellt med ett mer detaljerat krav på minimumhastighet vid sättning. Kravet kan även ställas för
tvättutrustning.
• Positionerad hållbarhetsredovisning avseende svinn (hur mång stör har försvunnit och var för analys och handlingsplan).
• Krav på cirkuläret dvs att x % stören skall återanvändas och återvinnas årligen.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare