Projekt 11478 Avslutat Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att utveckla en mät- och utvärderingsmetod för fuktkontroll av betonggolv i kombination med pågjutningar och avjämningar för att förhindra fuktproblem vid ytbeläggning. Omfattade beräkningar, laboratorieförsök och fältmätningar. Utfördes i samarbete med Sveriges Byggindustrier. Samfinansiering med Formas, Maxit och Strängbetong.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen"Moisture Redistribution in Screeded Concrete Slabs", Magnus Åhs, LTH (54 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt