Projekt 13553 Avslutat Utmattning av justerbara fotplåtsinfästningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Infästningen mellan en stålkonstruktion och dess fundament utgörs i de flesta fall av fotplåtar och ingjutna grundskruvar. För byggnader, där fotplåten brukar ligga an mot betongen eller någon form av undergjutning, finns accepterade dimensioneringsmodeller. För andra typer av applikationer såsom master, vägmärken och bullerskärmar kan det finnas ett behov att justera fotplåtens höjdläge varvid skruvarna ofta kan liknas vid små "pelare" som överför hela belastningen.

Moment och normalkraft i pelaren eller stolpen resulterar i normalspänningar i skruvarna. Tvärkraft tas genom skjuvning men excentriciteten ger upphov till ett böjmoment vars fördelning längs med skruvstammen beror på inspänningsgraden mellan skruv och plåt. Tredimensionella deformationer i fotplåten kan orsaka ytterligare tvångsmoment i skruvarna. Dessa fenomen är svåra att modellera och det finns tyvärr inget stöd i regelverket eller i facklitteratur.

Om momenten i skruvarna underskattas kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser, inte minst för utmattningsbelastade konstruktioner. Frågan har blivit allt mer aktuell vid stora järnvägsprojekt, och särskilt för de bärande konstruktionerna till bullerplank, eftersom brist på konkreta kriterier försvårar rationell dimensionering.

Syftet med detta projekt var att undersöka momentfördelningen i skruvarna och dess betydelse för utmattningsbeteendet och ge tydliga rekommendationer om hur infästningsgrad och eventuella tvångskrafter bör beaktas vid dimensionering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utmattning av justerbara fotplåtsinfästningar", Wylliam Husson, ProDevelopment AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare