Projekt 11838 Avslutat Funktionskrav med tillhörande metoder för verifiering för väg- och bananläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet var att skapa förutsättningar för upphandling och genomförande av total- och funktionsentreprenader.

Projektet systematiserade och dokumenterade krav på egenskaper och funktioner så att dessa blev generella och allmänt användbara för enklare entreprenader (ca 30-40 miljoner kronor, och utan försvårande moment). Arbetet resulterade dels i föreskrifter som kan åberopas i ett förfrågningsunderlag, dels i rådstext till hjälp för tillämpningen, dels i exempel, hänvisningar och kommentarer. Texten strukturerade enligt BSAB-systemet.

Projektet bedrevs inom samarbetet Förnyelse i Anläggningssektorn (FIA) och samfinansierades med Vägverket och Banverket.

Resultatet presenteras i rapporten "FIA Funktionskrav generellt - Etapp 2, Slutrapport projekt 79".

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare