Projekt 12424 Avslutat Bestämning av stabiliserade muddermassors samverkan med spont-konstruktion genom instrumentering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor är en teknik på frammarsch. Metoden att behandla och använda förorenade muddermassor är inte ny men i detta projekt har en ny metodik utvecklats. De behandlade muddermassorna fungerade väl i kombination med en spontad konstruktion. Hållfasthet och hållfasthetstillväxt hos de stabiliserade massorna är beroende på bindemedelstyp, bindemedelsmängd i förhållande till de inkommande muddermassornas vattenkvot och massornas temperatur. Ytterligare en viktig faktor är överlasten som placeras på de behandlade muddermassorna för att erhålla en tillräcklig densitet i de behandlade muddermassorna. Överlasten, i kombination med tillräcklig bindemedelsmängd, är kritisk för att erhålla tillräcklig stark och varaktig bindning av muddermassorna.
1. Resultaten tyder på mycket goda resultat under förutsättningar att bindemedelsmängder hålls på korrekt nivå.
2. Processtabiliseringen har visat sig fungera mycket bra och ge en jämn inblandning i de behandlade muddermassorna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fältförsök med stabiliserade muddermassor, Gävle Hamn", Per Lindh, Peab (57 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare