Projekt 11896 Avslutat Moderna metoder för uppgradering av äldre betongvägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Målsättningen med projektet var att utveckla metoder för uppgradering/underhåll av betongvägar. Inriktning var främst mot tunn pågjutning på äldre spårutsatt betongvägyta. Den tunna pågjutningen skall ha en frilagd slitstark ballast med relativt litet stenmax. Genom denna teknik kunde en slitstark och lågbullrig beläggning uppnås.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Moderna metoder för uppgradering av äldre betongvägar/Tunn pågjutning", Örjan Petersson, Strängbetong AB (18 sidor) godkänns.

Projektansvarig
  • Peab Industri Sverige AB / Niclas Winqvist
Projektledare