Projekt 11235 Avslutat Svikt i träbjälklag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka huruvida det går att minska svikten på enkla träbjälklag genom att förstärka enskilda golvbjälkar eller hela bjälklag med hjälp av t.ex. bandstål, kolfiberremsor, gängad stång och standardbeslag. Har omfattat idéanalys och teoretisk utvärdering genom konstruktionsberäkningar kopplade till ekonomiska kalkyler och produktionsmodeller. Samarbete med Chalmers.

Projektet redovisas i rapporten Svikt i träbjälklag, Anders Ferm och Ene Lindén, Skanska (30 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare