Projekt 11409 Avslutat Billigare hyreslägenheter - analys hur produkter, materialval och produktionsmetoder påverkar egenskaperna

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftet med projektet var att studera hur boende i hyresrätter uppförda under 90-talet med uttalat lågkostnadsfokus uppfattar boendekvaliteten och hur förvaltaren ser på driftkostnader och förvaltning samt hur systemtänkande och upprepningseffekter påverkar byggkostnaderna.

Rapporten heter Billigare hyreslägenheter, Adina Jägbeck, Skanska Teknik (52 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare