Projekt 11797 Avslutat Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att utveckla tekniken kring prefabricerade utfackningsväggar för att i första hand möjliggöra ökad prefabriceringsgrad med bibehållen fuktsäkerhet. I studien sammanställs nuvarande kunskap för tekniken i Sverige och andra europeiska länder samt ges förslag till förbättrade utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad", Anders Gustafsson, SP Trätek, och Rolf Jonsson, CPM (16 sidor och appendix).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare