Projekt 11612 Avslutat Korrosionsegenskaper hos rostfritt stål i betong - Optimalt val av stålkvalitet i betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utarbeta en vägledning för val av material vid nybyggnad och reparation med rostfri armering. Omfattade litteraturstudier och erfarenhetsinsamling samt laboratorieundersökningar av rostfria ståls inverkan på kolstål och zink i betong. Utfördes i samarbete med Institutet för metallforskning. Samfinansiering med Banverket och Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rostfritt stål i betong - Galvaniska effekter på kolstål. Litteratursökning och fältexponering", Bror Sederholm och Jörgen Almqvist, bägge Swerea Kimab.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB/Jan Byfors
Projektledare