Projekt 11368 Avslutat Bibehållande av äldre hantverkares kompetens i byggserviceverksamhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla en organisationsmodell som möjliggör att äldre hantverkare kan vara yrkesverksamma längre än idag och att äldre personals kunskaper och erfarenheter ska kunna överföras till yngre och mindre erfarna kollegor och till organisationen.

Förstudien redovisas i rapporten "Bibehållande av äldre hantverkares kompetens i byggserviceuppdrag", Bengt Jolof, Kungsfiskaren (11 sid).

Projektansvarig
  • Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB
Projektledare