Projekt 11590 Avslutat Långtidsexponering av betong i marin miljö - utvärdering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers och LTH som syftade till att kvantifiera de mekanismer som initierar och styr korrosionsprocessen för ingjutet stål i betong. Omfattade utvärderingar och analyser av provkroppar vid en fältexponeringsstation i Träslövsläge och en i Kristiansand, Norge, som exponerats för korrosion i ca 12 år. Samfinansiering med Elkem.

Slutredovisningen utgörs av SP-rapport 2005:54 Evaluation of Chloride-Induced Corrosion of Steel in Concrete after Long-Time Exposure in a Marine Environment, Tang Luping, Peter Utgenannt och Per Fidjestøl (27 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska International Civil Engineering AB
Projektledare