Projekt 11644 Avslutat Injektering - tillämpning av injekteringsforskningsresultat i fält

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att aktivt bidra till kunskapsöverföring av senare års forskningsresultat inom injektering i nära samverkan med arbetsorganisationen i ett tunnelprojekt under pågående produktion. Omfattade tillämpning av nya kunskaper genom en utvidgad uppföljning och analys av använd tätningsteknik och försök att modifiera denna i praktisk produktion. Utfördes i samarbete med KTH och SveBeFo.

Slutredovisningen utgörs av SveBeFo-rapport 79 "Injektering - tillämpning av injekteringsforskning i fält", Björn Stille och Fredrik Andersson.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare