Projekt 11043 Avslutat Flanktransmission vid grundplatta på mark, del 1: teoretisk undersökning av kontinuerliga plattor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsåg att studera hur utformningen av grundplattan påverkar flanktransmissionen för fallet lätt lägenhetsskiljande vägg i flerfamiljshus eller radhus. Del 1 omfattade en teoretisk beräkningsstudie med modal metod resulterande i rekommendationer för olika val av väggar. Samarbete med Teknisk akustik, LTH.

Projektet har redovisats i rapporten "Flanktransmission genom kontinuerliga grundplattor - kortfattad beskrivning och användarhandledning", Jonas Brunskog, LTH, 4 sid jämte bilagor.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
  • Jonas Brunskog