Projekt 3044 Avslutat Uttorkningstid - betongkvalitet - säker RF-mätning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Från 1981 har forskning om fukt i material och byggnader samordnats inom Fuktgruppen vid Lunds Tekniska Högskola. Bland de entreprenörer som medverkat i olika projekt finns JM Bygg, NCC, PUKAB, Siab och Skanska. Sju informationsskrifter avsedda för praktiker har nu tagits fram med stöd av SBUF och BFR.

Skalmur med träregelstomme
Skalmurar med träregelstomme drabbas ibland av fuktskador både i tegelmurverket och i bakomliggande konstruktion. Här beskrivs orsaker och olika åtgärder för att förbättra fuktsäkerheten diskuteras. Lösningar för de vanligaste anslutningsdetaljerna redovisas. (Kenneth Sandin, BFR T10:1993)

Golv på mark
Var skall värmeisoleringen placeras? Skall man ha fuktspärr, och var i så fall? Underlag för dimensionering ges. (Lars-Erik Harderup, BFR T17:1993)

Torktider för betong efter vattenskada
Beroende på hur mycket vatten som tillförts betongen kan uttorkningstiden variera från någon månad till år. Slutsatserna är att det är viktigt att avbryta vattentillförseln till betongen snabbast möjligt och att göra noggranna fuktmätningar. (Göran Hedenblad, BFR T27:1993)

Vattenavvisande fasadimpregnering
Varför impregnera? Något om silikonkemi och var olika produkter bör användas. Hur fasader impregneras i praktiken. (Kenneth Sandin, BFRT1 5:1994)

Kryprumsgrunder
Kryprum med eller utan ventilation - erfarenheter av för- och nackdelar. Hur man bäst utformar och utför olika detaljer. Val av grundläggningsdjup. (Olle Åberg, BFR T1O:1995)

Uttorkning av byggfukt i betong
Hur lång tid måste betongkonstruktioner torka för att inte ge skador i angränsande konstruktioner och ytskikt? Vänder sig till entreprenörer, konsulter och byggherrar. (Göran Hedenblad, BFR T12: 1995)

Utvändig ytbehandling av puts och murverk
Olika fuktbelastningar och fuktproblem hos fasader. Hur väljer man ytskikt? Genomgång av plåtdetalj er. Avslutas med checklista för val av ytskikt. (Kenneth Sandin, BFR T13:1995)