Projekt 11566 Avslutat Restaurering av murade fasader med korrosionsskador

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla och dokumentera nödvändig kunskap för restaurering av fasader med tegelmurverk som skadats av korrosion på armering och kramlor. Omfattade utveckling av metoder som även testades på ett antal renoveringsobjekt och utvärderades. Resultat och erfarenheter sammanfattas i en rapport, som ska kunna användas som en manual för renoveringsarbeten av murade fasader med korrosionsproblem. Samarbete med LTH. Samfinansiering med Formas, Akademiska Hus i Lund AB och AF Bostäder Lund.

Handboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador", TomasGustavsson, Johan Jönsson och Miklós Molnár, ges ut av Svensk Byggtjänst.

Projektansvarig
  • Interoc Specialföretag AB
Projektledare