Projekt 11176 Avslutat Övergång från avstånds- till frekvensfaktor i vibrationsstandarden SS 460 48 66

Projekttid

Sammanfattning

Avsåg att analysera de konsekvenser som kan uppstå vid en övergång från nuvarande avståndsfaktor Fd till frekvensfiltrering av gränsvärden. Frekvensfiltreringskurvor togs fram och anpassades för att få en så överensstämmande bild till som möjligt med nuvarande standard. Förväntas resultera i en enklare och mer lättanvänd Svensk standard som skall kunna användas och förstås av fler. Med en frekvensvägning kan säkrare gränsvärden uppnås. Samarbete med Bergsskolan i Filipstad.

Redovisningen utgörs av examensarbetet Konsekvenser avseende ändring av avståndsfaktorn i Svensk Standard SS 460 48 66, Per-Olof Bjelkström, Bergskolan i Filipstad.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare