Projekt 11494 Avslutat Säkra våtrumsgolv i ett flexibelt industriellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att demonstrera möjligheten att åstadkomma säkrare våtrumsgolv genom att tillämpa produktmodularisering speciellt anpassat för industrialiserat byggande. Projektet har omfattat utveckling, tillverkning och utvärdering av prototyper på våtrumsmoduler. Det har utförts i samarbete med bl a Byggkonstruktion, LTU.

Projektet redovisas i rapporten Säkra våtrumsgolv i ett flexibelt industriellt byggande, Helena Johnsson, LTU (9 sid).

Projektansvarig
  • Lindbäcks Bygg AB Piteå
Projektledare